Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,86020 23,94020

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,06161 23,05030 23,33816
 AUD 16,17653 16,27653 16,78455
 CAD 17,69911 17,89911 18,40416
 JPY 1801 1811 1871
 EUR 24,44796 24,54796 25,26111
 CHF 23,805101 23,905101 24,420101
 GBP 28,716107 28,766107 29,374108
 CNY - 3,4096 3,5805
 SGD 16,69831 16,79831 17,00329
 THB - 653 739
 TWD - 748 844
 MYR - 5,3494 5,8184
 DKK - 3,2302 3,4982
 HKD - 2,8882 3,1003
 KRW - 17.290.01 19.460.01
 NOK - 2,3431 2,4921
 NZD - 14,875148 15,280140
 SEK - 2,1932 2,4402

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - tygiadola.top