Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,86020 23,94020

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.130.04 23.130.04 23.310.04
 AUD 16.060.07 16.190.07 16.760.07
 CAD 17.650.02 17.820.02 18.380.02
 JPY 17,826155 1,80216,062 18,546161
 EUR 24.40.15 24.510.16 25.280.16
 CHF 23.790.17 23.790.17 24.530.17
 GBP 28.350.04 28.630.04 29.530.04
 SGD 16.50.07 16.660.07 17.180.07
 THB 6572 6572 7053
 HKD 2.890.01 2.910.01 30.01
 NZD 14.740.04 14.740.04 15.20.04

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - tygiadola.top