Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,86020 23,94020

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,07010 23,07010 23,35010
 AUD 16,10847 16,20547 16,74549
 CAD 17,71039 17,81739 18,37941
 JPY 1790 1800 1880
 EUR 24,38815 24,45415 25,52315
 CHF 23,6104 23,7535 24,5324
 GBP 28,45052 28,62151 29,68761
 CNY - 3,4251 3,5373
 SGD 16,5276 16,6266 17,17111
 THB 6421 6491 7081
 TWD 7090 - 8060
 MYR 4,9441 - 5,4270
 DKK - 3,2882 3,3962
 HKD 2,8952 2,9161 2,9991
 KRW 16.450.01 18.1718.17 19.260.82
 NOK - 2,3839 2,46311
 RUB - 34722 48511
 NZD 14,812128 14,902129 15,259139
 SEK - 2,3343 2,4103

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - tygiadola.top