Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,86020 23,94020

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,040 23,070 23,350
 AUD 16,04750 16,20950 16,73152
 CAD 17,63939 17,81739 18,39240
 JPY 1780 1791 1881
 EUR 24,21020 24,45521 25,56621
 CHF 23,5005 23,7375 24,5035
 GBP 28,31997 28,60598 29,527101
 CNY 3,4080 3,4430 3,5540
 SGD 16,47211 16,63811 17,17411
 THB 6002 6672 6922
 MYR - 5,2301 5,3451
 DKK - 3,2792 3,4052
 HKD 2,8820 2,9110 3,0050
 INR - 2991 3111
 KRW 15.880.02 17.640.01 19.350.02
 KWD - 75,78299 78,823103
 NOK - 2,3738 2,4748
 RUB - - 36313
 SEK - 2,3232 2,4222

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - tygiadola.top